چاپ رسیده مرسوله

چاپ رسیده مرسوله شما

  • در موقعه صدور رسیده مرسوله پیامکی با محتوای کلید چاپ برای شما ارسال می شود

  • با وارد کردن شماره بارنامه و کلید چاپ پرینت مرسوله خود را داشته باشید

content-image
video-preview
رهگیری

رهگیری لحظه ی مرسوله

  • در قسمت رهگیری مرسوله با وارد کردن شماره بارنامه

  • لحظه به لحظه از موقعیت مرسوله خود اطلاع داشته باشید